CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Địa chỉ tiếp nhận

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện

1. Địa điểm thực hiện: Tại nơi đăng ký dự thi 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ theo quy định) - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả - Trực tiếp tại đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi - Qua dịch vụ bưu chính

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

Thời hạn giải quyết

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


- Đơn phúc khảo của thí sinh


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

Thông tư số 15/2020/TTBGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

 

Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo (đối với thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm)

Điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT.