CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
Lĩnh vực Y tế Dự phòng
Địa chỉ tiếp nhận Cơ quan kiểm dịch y tế biên giới
Cơ quan thực hiện

Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế

Cách thức thực hiện


Thực hiện tại cửa khẩu hoặc tại Cơ quan tổ chức kiểm dịch y tế biên giới. 


Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1. Nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòngBước 2. Cung cấp minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực với tổ chức kiểm dịch y tế hoặc thực hiện việc tiêm chủng vắc xin.Bước 3. Sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế cấp ngay giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế.


Thời hạn giải quyết


Ngay sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Đơn đề nghịMinh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực (nếu có).


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ cho một lần cấp giấy chứng nhận
Yêu cầu - điều kiện


không


Căn cứ pháp lý


Nghị định 89/2018/NĐ-CP

Thông tư 240/2016/TT-BTC

Luật 03/2007/QH12


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện


Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng