CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Lĩnh vực Di sản văn hóa
Địa chỉ tiếp nhận 1. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. - Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. - Điện thoại: 02133.796.888 2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định. - Buổi sáng: Từ 7h30’’ đến 11h30’’ - Buổi chiều: Từ 13h30’’ đến 17h00’’ 3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: - Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. - Qua hệ thống bưu chính.
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

 

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

1. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02133.796.888.

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Qua hệ thống bưu chính.

 

 

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí

chưa xác định

Lệ Phí

chưa xác định

Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012);
(2) Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ).
Yêu cầu - điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý

Nghị định 01/2012/NĐ-CP
Nghị định 98/2010/NĐ-CP
Luật 28/2001/QH10
Luật 32/2009/QH12

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.