CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

không

Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.


Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơTập thể, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.Bước 2. Nộp hồ sơ- Công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của các đơn vị trực thuộc.- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp xã.- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).Bước 3. Giải quyết hồ sơThẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.Bước 4. Trả kết quảKhi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết). 


Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa; - Tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; - Biên bản bình xét thi đua.


Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.


Căn cứ pháp lý


15/2003/QH11

Thông tư 07/2014/TT-BNV

Nghị định 65/2014/NĐ-CP

Luật 39/2013/QH13

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Luật 47/2005/QH11


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính + Giấy khen