CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội
Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

UBND huyện, thành phố quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố; xã

Cách thức thực hiện

Cách 1: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện.

Cách 2: Qua đường Bưu điện.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1Nộp hồ sơNhững người sáng lập gửi hồ sơ đề nghị công nhận Ban Vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố; phạm vi hoạt động trong xã (phường, thị trấn) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).Bước 2: Tiếp nhận hồ sơCán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.Bước 3: Thẩm định hồ sơKể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).Bước 4: Trả kết quảTrong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND huyện, thành phố xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện theo phiếu hẹn. Người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân; cá nhân, tổ chức ký nhận kết quả.- Trả kết quả qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết


30 ngày kể từ ngày UBND huyện, thành phố nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (theo mẫu);
- Danh sách trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội.

Số lượng bộ hồ sơ 2 bộ
Yêu cầu - điều kiện

1. UBND huyện, thành phố quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố; xã (phường, thị trấn);

2. Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động;

3. Ban vận động thành lập hội phải có ít nhất ba thành viên;

4. Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.

Căn cứ pháp lý


Thông tư 03/2014/TT-BNV

Thông tư 03/2013/TT-BNV

Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Nghị định 45/2010/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (theo mẫu) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội.