CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng nội vụ

Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.
- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơCá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.Bước 2. Nộp hồ sơ- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện.- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của cá nhân:    + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận đối với trường hợp nộp trực tiếp và chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ    + Trường hợp hồ sơ hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp gửi qua đường bưu chính).Bước 3. Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệtPhòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.Bước 4. Trả kết quả- Khi có kết quả Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thông báo Quyết định, viết bằng, đóng đấu và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.- Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện.- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).- Đối với cá nhân, tổ chức (người đại diện) khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu.


Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ1. Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen;2. Biên bản bình xét thi đua.


Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


a) Tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường;[1] đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.b) Tặng cho công nhân, nông dân, người lao động- Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.”

   


Căn cứ pháp lý


Nghị quyết 39/2013/QH13

15/2003/QH11

Thông tư 07/2014/TT-BNV

Nghị định 65/2014/NĐ-CP

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Luật 47/2005/QH11


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính+ giấy chứng nhận lao động tiến tiến.