CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc thông qua hệ thống bưu chính


Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơCá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.Bước 2. Nộp hồ sơ- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện.- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của cá nhân:    + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận đối với trường hợp nộp trực tiếp và chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ    + Trường hợp hồ sơ hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp gửi qua đường bưu chính).Bước 3. Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệtPhòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.Bước 4. Trả kết quả- Khi có kết quả Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thông báo Quyết định, viết bằng, đóng đấu và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.- Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện.- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).- Đối với cá nhân, tổ chức (người đại diện) khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu.


Thời hạn giải quyết


Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ: a. Biên bản xét khen thưởng của đơn vị đề nghị. b. Tổng hợp trích ngang tóm tắt thành tích tiêu biểu của các tập thể, cá nhân đề nghị tặng “Giấy khen” của đơn vị.


Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài đã có thành tích, có đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác.


Căn cứ pháp lý


Nghị quyết 39/2013/QH13

15/2003/QH11

Thông tư 07/2014/TT-BNV

Nghị định 65/2014/NĐ-CP

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Luật 47/2005/QH11


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính + giấy khen