CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng nội vụ

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc thông qua hệ thống bưu chính


Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơCá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.Bước 2. Nộp hồ sơ- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện.- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của cá nhân:    + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận đối với trường hợp nộp trực tiếp và chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ    + Trường hợp hồ sơ hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp gửi qua đường bưu chính).Bước 3. Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệtPhòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.Bước 4. Trả kết quả- Khi có kết quả Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thông báo Quyết định, viết bằng, đóng đấu và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.- Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện.- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).- Đối với cá nhân, tổ chức (người đại diện) khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu.


Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ: - Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình khen thưởng; - Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng; - Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng.”


Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


1. Là “Lao động tiên tiến”;2. Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận. Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định thành lập.


Căn cứ pháp lý


Nghị quyết 39/2013/QH13

15/2003/QH11

Thông tư 07/2014/TT-BNV

Nghị định 65/2014/NĐ-CP

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Luật 47/2005/QH11


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính + Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua