CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục đổi tên Hội.
Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng nội vụ

Cách thức thực hiện


Cách 1: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện.Cách 2: Qua đường Bưu điện.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1Nộp hồ sơBan lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin đổi tên hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).Bước 2: Tiếp nhận hồ sơCán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.Bước 3: Thẩm định hồ sơKể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ. (nếu có)Bước 4: Trả kết quảTrong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND huyện, thành phố xem xét, quyết định cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện theo phiếu hẹn. Người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân; cá nhân, tổ chức ký nhận kết quả.- Trả kết quả qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết


30 ngày kể từ ngày UBND huyện, thành phố nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.


Phí

không

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị đổi tên. - Nghị quyết đại hội của Hội về việc đổi tên Hội. - Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung. - Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-BNV.


Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


a) Tên của hội được viết bằng tiếng Việt, có thể được phiên âm, dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; tên, biểu tượng của hội không được trùng lặp, gây nhầm lẫn với tên khác đã được thành lập hợp pháp; không vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.b) Tên mới của hội và điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.


Căn cứ pháp lý


Thông tư 03/2014/TT-BNV

Thông tư 03/2013/TT-BNV

Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Nghị định 45/2010/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định cho đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hội.