CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)
Lĩnh vực Đường bộ
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện:

 - Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" - Sở Giao thông vận tải.

- Địa chỉ: Tầng 6 - Nhà F- Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02133.799.088    Fax: 0213 3876 717

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

3. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" - Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống Bưu chính công ích.

- Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" - Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống Bưu chính công ích.

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải;Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam (cơ sở đào tạo thuộc cơ quan trung ương do Bộ GTVT giao) hoặc Sở Giao thông vận tải (cơ sở đào tạo do địa phương quản lý).

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi.


   


Thời hạn giải quyết


- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra. 


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


- Đơn đề nghị theo mẫu quy định;

- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện


Không có.


Căn cứ pháp lý


Nghị định 138/2018/NĐ-CP

Nghị định 65/2016/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện


- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.