CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Lĩnh vực Đất đai
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy địnhBước 2: Nộp hồ sơ- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND- UBND cấp huyện;- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần:+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:+ Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp;+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại hồ sơ.Bước 3: Trả kết quả- Trả kết quả tại Bộ phận "Một cửa" thuộc Văn phòng HĐND- UBND cấp huyện vào các ngày làm việc trong tuần:+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút;- Trình tự trả:+ Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả;+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định và Giấy chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.


Thời hạn giải quyết


- Tại phòng Tài nguyên và Môi trường: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.- Tại UBND huyện, thành phố: 04 ngày làm việc.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


1. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất.3. Biên bản xác minh thực địa do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có).4. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.


Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý


Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Luật 45/2013/QH13


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


- Quyết định thu hồi đất.- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (đối với trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất).