CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Mỹ phẩm
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Y tế tỉnh Lai Châu. - Địa chỉ: Tổ 22 - Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu. 2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ/lễ theo quy định): + Buổi sáng: Từ 7h30” đến 11h30” + Buổi chiều: Từ 13h30” đến 17h00 3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: - Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Y tế. - Qua đường Bưu chính.

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Qua hệ thông bưu chính công ích.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1. Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Sở Y tế Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do. 


Thời hạn giải quyết


05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT

 


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không có 


Căn cứ pháp lý


Thông tư 09/2015/TT-BYT

Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Luật 16/2012/QH13

Luật 34/2005/QH11


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận nội dung quảng cáo