CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Lĩnh vực Mỹ phẩm
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Y tế tỉnh Lai Châu. - Địa chỉ: Tổ 22 - Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu. 2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ/lễ theo quy định): + Buổi sáng: Từ 7h30” đến 11h30” + Buổi chiều: Từ 13h30” đến 17h00 3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: - Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Y tế. - Qua đường Bưu chính.

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Qua hệ thông bưu chính công ích.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1. Tổ chức đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Sở Y tế.Bước 2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị. Bước 3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.  


Thời hạn giải quyết

5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT;- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt;- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường. 

 


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không có 


Căn cứ pháp lý


Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Thông tư 09/2015/TT-BYT

Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Luật 16/2012/QH13

Luật 34/2005/QH11


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận nội dung quảng cáo