CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Lĩnh vực Mỹ phẩm
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Y tế tỉnh Lai Châu. - Địa chỉ: Tổ 22 - Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu. 2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ/lễ theo quy định): + Buổi sáng: Từ 7h30” đến 11h30” + Buổi chiều: Từ 13h30” đến 17h00 3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: - Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Y tế.- Qua đường Bưu chính

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Qua hệ thông bưu chính công ích.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiệnBước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.


 


Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

không có.

Căn cứ pháp lý


Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Nghị định 93/2016/NĐ-CP

Luật 67/2014/QH13


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.