CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện: Sở Y tế tỉnh Lai Châu. Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2. Thời gian: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ/lễ theo quy định): + Sáng: từ 7h30 đến 11h30 + Chiều: từ 13h30 đến 17h00 3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: - Trực tiếp: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế. - Qua đường Bưu chính.

Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện
Qua bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1: Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đến Sở Y tế (Theo Phụ lục số 2b ban hành kèm theo Thồng tư số 17/2014/TT-BYT);  
2. Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu, Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu.

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại Sở Y tế.

 

 

 

Số lượng bộ hồ sơ 01
Yêu cầu - điều kiện
Không có
Căn cứ pháp lý

Thông tư 17/2014/TT-BYT
Nghị định 03/2011/NĐ-CP
Luật 11/2008/QH12

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ