CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Điện lực

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp điện mới nộp hồ sơ tới  Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân: hướng dẫn khách hàng chuẩn bị sẵn hồ sơ, giấy tờ còn thiếu để bổ sung tại địa điểm của Khách hàng. Thống nhất với Khách hàng thời điểm khảo sát, chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) với Khách hàng.

- Bước 3: Đơn vị giải quyết tiến hành khảo sát phương án cấp điện, thoả thuận vị trí và thời gian lắp đặt công tơ tại địa điểm của Khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng tham gia nghiệm thu, ký Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm và nghiệm thu, ký HĐMBĐ đã được Điện lực ký trước, giữ 01 bản cùng thời điểm đóng điện sử dụng.

 

Thời hạn giải quyết

- Thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc

- Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc

- Nếu phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc

 

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Khách hàng chịu toàn bộ chi phí từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến  địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

 

Thành phần hồ sơ

* Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) :

- Giấy đề nghị mua điện

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức) (là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai)).

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ ( là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu).

* Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ

- Giấy đề nghị mua điện

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức):

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

- Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung.

- Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung.

* Khách hàng tách công tơ dùng chung

- Giấy đề nghị mua điện

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

- Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung

* Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW

- Giấy đề nghị mua điện

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ ( là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị).

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện (là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn).

* Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất ≥ 40kW

- Giấy đề nghị mua điện

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

- Bản đăng ký biểu đồ phụ tải. (Trường hợp khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ)

* Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

- Giấy đề nghị mua điện

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

- Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Hợp đồng mua bán điện.