CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Điện lực

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha nộp hồ sơ tới  Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân: hướng dẫn khách hàng chuẩn bị sẵn hồ sơ, giấy tờ còn thiếu để bổ sung tại địa điểm của Khách hàng, thống nhất thời điểm khảo sát với Khách hàng.

- Bước 3: Đơn vị giải quyết tiến hành khảo sát phương án cấp điện (thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha) tại địa điểm của Khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng tham gia nghiệm thu, ký Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm và ký bổ sung phụ lục HĐMBĐ (hoặc ký lại HĐMBĐ mới và thanh lý HĐMBĐ cũ) đã được Điện lực ký trước, giữ 01 bản cùng thời điểm đóng điện sử dụng.

 

Thời hạn giải quyết

- Thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc

- Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc

- Nếu phải lắp đặt máy biến dòng điện: không quá 07 ngày làm việc

 

Phí

- Lưới điện hạ áp: Khách hàng chịu chi phí từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

- Lưới điện trung áp: Khách hàng chịu chi phí từ  điểm đấu nối  đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

 

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

* Đối với khách hàng SX, KD, DV có công suất sử dụng cực đại < 40kW:

- Giấy đề nghị.

- Bảng kê thiết bị điện sử dụng.

* Đối với khách hàng SX, KD, DV có công suất sử dụng cực đại ≥ 40kW:

- Giấy đề nghị.

- Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện.

- Bảng đăng ký biểu đồ phụ tải

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Hợp đồng mua bán điện theo công suất đăng ký mới, loại công tơ đo đếm mới.