CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Điện lực

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện nộp hồ sơ tới  Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân: hướng dẫn khách hàng chuẩn bị sẵn hồ sơ, giấy tờ còn thiếu để bổ sung tại địa điểm của Khách hàng, thống nhất thời điểm khảo sát với Khách hàng.

- Bước 3: Đơn vị giải quyết tiến hành khảo sát phương án cấp điện tại vị trí mới tại địa điểm của Khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng tham gia nghiệm thu, ký Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm và nghiệm thu, ký bổ sung phụ lục HĐMBĐ (hoặc ký lại HĐMBĐ mới) đã được Điện lực ký trước, giữ 01 bản cùng thời điểm đóng điện sử dụng.

 

Thời hạn giải quyết

không quá 07 ngày làm việc

 

Phí

Khách hàng chịu toàn bộ chi phí (trừ công tơ)

 

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Hợp đồng mua bán điện tại vị trí đo đếm thay đổi.