CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi mục đích sử dụng điện
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Điện lực

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng điện nộp hồ sơ tới Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân: hướng dẫn khách hàng chuẩn bị sẵn hồ sơ, giấy tờ còn thiếu để bổ sung tại địa điểm của Khách hàng, thống nhất thời điểm kiểm tra, khảo sát mục đích sử dụng điện với Khách hàng.

- Bước 3: Đơn vị giải quyết tiến hành kiểm tra, khảo sát mục đích sử dụng điện tại địa điểm của Khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng ký bổ sung phụ lục HĐMBĐ (hoặc ký lại HĐMBĐ mới và thanh lý HĐMBĐ cũ) đã được Điện lực ký trước, giữ 01 bản để thực hiện.

 

Thời hạn giải quyết

* Trường hợp Khách hàng đề nghị thay đổi từ sử dụng điện ngoài sinh hoạt sang sử dụng điện sinh hoạt:

- Không quá 01 ngày làm việc

* Trường hợp Khách hàng đề nghị chuyển sử dụng điện ngoài sinh hoạt phải thay đổi giá bán điện ; hoặc từ sử dụng điện sinh hoạt sang sử dụng điện ngoài sinh hoạt

- Không quá 03 ngày làm việc

 

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

* Trường hợp Khách hàng đề nghị thay đổi từ sử dụng điện ngoài sinh hoạt sang sử dụng điện sinh hoạt:

- Giấy đề nghị.

* Trường hợp Khách hàng đề nghị chuyển sử dụng điện ngoài sinh hoạt phải thay đổi giá bán điện ; hoặc từ sử dụng điện sinh hoạt sang sử dụng điện ngoài sinh hoạt

- Giấy đề nghị.

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện (là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Công ty Điện lực/Điện lực; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn).

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

- Quyết định của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Hợp đồng mua bán điện có mục đích sử dụng điện thay đổi theo thực tế sử dụng điện của khách hàng.