CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi thông tin đã đăng ký.
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

- Cơ quan phối hợp:

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thay đổi thông tin đã đăng ký nộp hồ sơ tới Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân lấy thông tin khách hàng, thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung thông tin trên Chương trình quản lý thông tin khách hàng (CMIS 2.0) và trong hồ sơ hợp đồng, việc ký phụ lục bổ sung hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) hoặc ký lại HĐMBĐ với Khách hàng.

 

Thời hạn giải quyết

- Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu nhưng không quá 01 ngày làm việc

- Trường hợp phải ký phụ lục HĐMBĐ không quá 02 ngày làm việc

 

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Hồ sơ bổ sung hợp đồng hoặc HĐMBĐ theo thông tin thay đổi của khách hàng.