CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
Địa chỉ tiếp nhận

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lai Châu + Địa chỉ: Số 256, Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. + Số điện thoại: 0213.3791.399 + Địa chỉ Email: pc64laichau@gmail.com  

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cách thức thực hiện

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết quả:

- Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ: Tòa nhà số 2, khu khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tỉnh, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- Điện thoại: 0213. 3796.888.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ giải quyết và ghi Giấy biên nhận hồ sơ giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và ghi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

- Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức, cá nhân được cử đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Riêng con dấu có hình Quốc huy, con dấu Công an thời gian 15 ngày (lý do: gửi về Bộ Công an khắc dấu)

Phí

Chưa quy đinh

Lệ Phí

Chưa quy đinh

Thành phần hồ sơ
 

01 bộ

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người được cử đến liên hệ, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Văn bản đề nghị đổi ,cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

- Con dấu đang sử dụng (để kiểm tra, trường hợp con dấu đã bị biến dạng, mòn, hỏng thì tiến hành đăng ký lại mẫu con dấu), Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã cấp.

Số lượng bộ hồ sơ 01 (một) bộ hồ sơ.
Yêu cầu - điều kiện

- Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu phải xuất trình con dấu đã được đăng ký trước đó để cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu kiểm tra, đăng ký theo quy định.

Căn cứ pháp lý
 

·        Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

·        Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 Quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

·        Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 Quy định về về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc sử quản lý và sử dụng con dấu.

·        Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.

·        Nghị đinh 167/2013/NĐ ngày 12/11/2013  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông tư số 01/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.