CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương

- Nộp qua bưu chính công ích

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

Bướng 2: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Bước 1: Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

Bướng 2: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.

Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Thời hạn giải quyết

03 Ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 06/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Thông tư 14/2016/TT-BYT - hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Giấy chứng sinh