CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài

Lập hồ sơ theo quy định tại mục "Thành phần hồ sơ" đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

 

Đối với đơn vị sử dụng lao động

Bước 1. Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH; - Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH)

Bước 2. Nộp hồ sơ theo quy định mục "Thành phần hồ sơ" và "số bộ hồ sơ"

Bước 3. Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết

Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài

Lập hồ sơ theo quy định tại mục "Thành phần hồ sơ" đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

 

Đối với đơn vị sử dụng lao động

Bước 1. Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH; - Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH)

Bước 2. Nộp hồ sơ theo quy định mục "Thành phần hồ sơ" và "số bộ hồ sơ"

Bước 3. Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết

Thời hạn giải quyết

05 ngày

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

 

 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định

 

Căn cứ pháp lý

Luật 84/2015/QH13

LUẬT Việc làm số 38/2013/QH13

NGHỊ ĐỊNH 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG TƯ 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

LUẬT Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Nghị định 115/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 105/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định 37/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế

Nghị định 44/2017/NĐ-CP - Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 Tải về In ấn
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện