CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu
Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn
Địa chỉ tiếp nhận

- Nộp hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu .

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định). Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu .

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định). Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

d) Trường hợp thay đổi nội dung đã được xác nhận, cá nhân có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã xác nhận. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã xác nhận phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới cá nhân đề nghị.

a) Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận (theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không xác nhận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

Thời hạn giải quyết

05 Ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP);

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 1;

c) Bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: a) Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi. b) Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. c) Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý

Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện