CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Tuyển sinh trung học cơ sở
Lĩnh vực Giáo dục trung học
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục phổ thông; Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trường trung học phổ thông.

- Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn/

- Qua dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Sở giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở.

Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Thời hạn giải quyết
Chưa quy định thời hạn giải quyết cụ thể   

 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện