CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Địa chỉ tiếp nhận

rung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai Châu. - Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châutỉnh Lai Châu.

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Trực tuyến mức độ 4, tại Cổng dịch vụ công - Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu, địa chỉ truy cập: https://dichvucong.laichau.gov.vn

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Thời hạn giải quyết

10 Ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Đề án tổ chức lại tổ chức hành chính.

+ Tờ trình tổ chức lại tổ chức hành chính.

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 158/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Văn bản thẩm định