CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Địa chỉ tiếp nhận

.

Cơ quan thực hiện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo qui định, nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).

 • Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1.

 • Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 24 Giờ

  1. Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK; 2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng phụ lục 1.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 14/2013/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe Số: 14/2013/TT-BYT

 • Nghị định 06/CP-Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động Số: 06/CP

 • Nghị định 110/2002/NĐ-CP- Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CPngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động Số: 110/2002/NĐ-CP

 • Luật 72/2006/QH11-Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Số: 72/2006/QH11

 • Nghị định 126/2007/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Số: 126/2007/NĐ-CP

 • Nghị định 34/2008/NĐ-CP-Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Số: 34/2008/NĐ-CP

 • Luật 40/2009/QH12-Khám bệnh, chữa bệnh Số: 40/2009/QH12

 • Nghị định 46/2011/NĐ-CP-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Số: 46/2011/NĐ-CP

 • Bộ luật 10/2012/QH13-Lao động Số: 10/2012/QH13

 • - Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Số: 39/2018/TT-BYT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy khám sức khỏe