CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

 • Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc,

 • Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 03 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương

Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn Bản chính: 1
Bản sao:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế Phụ lục số 03 TT17.2012.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 06/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Số: 06/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh Số: 17/2012/TT-BYT

 • Thông tư 14/2016/TT-BYT - hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế Số: 14/2016/TT-BYT

 • - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Số: 123/2015/NĐ-CP

 • - Nghị định số 126/2014/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Số: 126/2014/NĐ- CP

 • - Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung điều 2 thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh Số: 34/2015/TT-BYT

 • - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Số: 23/2015/NĐ-CP

 • - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; - Nghị định số 126/2014/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; - Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh; - Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung điều 2 thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh; - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; - Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Số: 56/2017/TT-BYT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng sinh