CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

 • Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ đẻ thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Chưa quy định thời hạn giải quyết cụ thể

  - Nộp hồ sơ: Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá. Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS. - Nhận kết quả: Tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

 • Dịch vụ bưu chính
 • Chưa quy định thời hạn giải quyết cụ thể

Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Do sở giáo dục và đào tạo quy định Khác Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 75/2006/NĐ-CP Số: 75/2006/NĐ-CP

 • Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT Số: 17/2003/TT-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ