CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. - Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. - Điện thoại: 02133. 796.888 2. Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). - Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; - Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Bước 2: Thẩm định hồ sơ + Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo bằng văn bản về yêu cầu này cho tổ chức được cấp Giấy chứng nhận và ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ chức đó có ý kiến; + Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp hoặc quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp cho các bên.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 03 Tháng

  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. - Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. - Điện thoại: 02133. 796.888

 • Trực tuyến
 • 03 Tháng

  Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu, tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 03 Tháng

  Qua dịch vụ bưu chính.

Phí
  Trực tiếp
 • 03 Tháng
 • Không có quy định
 • Trực tuyến
 • 03 Tháng
 • Không có quy định
 • Dịch vụ bưu chính
 • 03 Tháng
 • Không có quy định
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Chứng cứ chứng minh căn cứ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • 50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ Số: 50/2005/QH11

 • 36/2009/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Số: 36/2009/QH12

 • 65/2023/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Số: 65/2023/NĐ-CP

 • 42/2019/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ Số: 42/2019/QH14

 • 07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Số: 07/2022/QH15

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP
 • Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP