CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Địa chỉ tiếp nhận
1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
+ Điện thoại: 0213.3796.888
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 
 
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30p
- Buổi chiều: Từ 13h30p đến 17h00p
Cơ quan thực hiện

Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động. Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động trả cho cơ sở đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ. Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động cấp lại giấy phép hoạt động và cập nhật thông tin về việc cấp lại giấy phép hoạt động trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ

Phí
  Trực tiếp
 • 20 Ngày
 • 1.500.000
 • không thu phí đối với trường hợp cấp sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp
 • Trực tuyến
 • 20 Ngày
 • 1.500.000
 • không thu phí đối với trường hợp cấp sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp
 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày
 • 1.500.000
 • không thu phí đối với trường hợp cấp sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Trường hợp 2: Trường hợp sai sót thông tin

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tài liệu chứng minh nội dung, thông tin sai sót cần sửa lại   Bản chính: 1
Bản sao: 1
c) Bản gốc giấy phép hoạt động đã cấp.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn theo Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP Mẫu 02.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trường hợp 1: Trường hợp giấy phép hoạt động bị mất hoặc hư hỏng

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao bị mất hoặc bản gốc giấy phép hoạt động bị hư hỏng (nếu có)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn theo Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP Mẫu 02.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

1. Các trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động: a) Giấy phép hoạt động bị mất hoặc hư hỏng; b) Sai sót thông tin. 2. Đáp ứng theo các điều kiện quy định tại Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Số: 59/2023/TT-BTC

 • Luật Khám, chữa bệnh Số: 15/2023/QH15

 • Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Số: 96/2023/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn theo Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh