CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.001551.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Công An Tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
2 2.001402.000.00.00.H35 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Công An Tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
3 2.001194.000.00.00.H35 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công An Tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
4 2.001397.000.00.00.H35 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công An Tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
5 2.001478.000.00.00.H35 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Công An Tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
6 2.001410.000.00.00.H35 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công An Tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
7 2.001428.000.00.00.H35 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Công An Tỉnh Đăng ký, quản lý con dấu
8 2.001195.000.00.00.H35 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công An Tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân