CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 NS-LAC-01 Thủ tục giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng về lĩnh vực cấp nước Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu Nước