CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 CTT.21.12.002 Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo danh mục các xã do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; hồsơ giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo Cục Thuế Tỉnh Lai Châu Miễn giảm tiền sử dụng đất
2 CTT.21.12.005 Miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học Cục Thuế Tỉnh Lai Châu Miễn giảm tiền sử dụng đất
3 CTT.21.12.004 Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng hoạt động trong các trường hợp bất khả trên đất thuê lại của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp Cục Thuế Tỉnh Lai Châu Miễn giảm tiền sử dụng đất
4 CTT.21.12.003 Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng hoạt động trong các trường hợp bất khả kháng Cục Thuế Tỉnh Lai Châu Miễn giảm tiền sử dụng đất
5 CTT.21.12.001 Miễn thuế thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản Cục Thuế Tỉnh Lai Châu Miễn giảm tiền sử dụng đất