CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 PCLC-02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Công ty Điện lực Lai Châu Điện
2 PCLC-03 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Công ty Điện lực Lai Châu Điện
3 PCLC-04 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện Công ty Điện lực Lai Châu Điện
4 PCLC-05 Thay đổi mục đích sử dụng điện Công ty Điện lực Lai Châu Điện
5 PCLC-06 Thay đổi định mức sử dụng điện Công ty Điện lực Lai Châu Điện
6 PCLC-08 Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Công ty Điện lực Lai Châu Điện
7 PCLC-09 Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Công ty Điện lực Lai Châu Điện
8 PCLC-10 Thay đổi thông tin đã đăng ký. Công ty Điện lực Lai Châu Điện
9 PCLC-11 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện. Công ty Điện lực Lai Châu Điện
10 PCLC-12 Xử lý mất điện. Công ty Điện lực Lai Châu Điện
11 PCLC-13 Gia hạn hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ). Công ty Điện lực Lai Châu Điện
12 PCLC-14 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ). Công ty Điện lực Lai Châu Điện