CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 3.000001.000.00.00.H35 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp Công ty Điện lực Lai Châu Điện
2 3.000099.000.00.00.H35 Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Công ty Điện lực Lai Châu Điện