CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 48 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000110.000.00.00.H35 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
2 2.000636.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
3 2.000609.000.00.00.H35 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý Cạnh tranh
4 2.000662.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Thương mại quốc tế
5 1.003401.000.00.00.H35 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
6 2.001474.000.00.00.H35 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
7 1.005190.000.00.00.H35 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
8 2.001619.000.00.00.H35 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước
9 2.000619.000.00.00.H35 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh
10 1.001441.000.00.00.H35 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế
11 2.000001.000.00.00.H35 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
12 2.000631.000.00.00.H35 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh
13 2.002166.000.00.00.H35 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Thương mại quốc tế
14 2.000131.000.00.00.H35 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
15 2.000309.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh