CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001914.000.00.00.H35 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp tỉnh) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
2 2.001985.000.00.00.H35 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 1.005394.000.00.00.H35 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức
4 2.000011.000.00.00.H35 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 1.005053.000.00.00.H35 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân