CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 48 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005090.000.00.00.H35 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Quy chế thi, tuyển sinh
2 3.000181.000.00.00.H35 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học
3 1.001499.000.00.00.H35 Phê duyệt liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài
4 1.001496.000.00.00.H35 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 1.000716.000.00.00.H35 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài
6 1.000280.000.00.00.H35 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 1.001493.000.00.00.H35 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 1.005359.000.00.00.H35 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 2.002478.000.00.00.H35 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học
10 2.001805.000.00.00.H35 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Các cơ sở giáo dục khác
11 1.005087.000.00.00.H35 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) Giáo dục nghề nghiệp
12 1.005195.000.00.00.H35 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Các cơ sở giáo dục khác
13 1.000259.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục Thường xuyên
14 1.000711.000.00.00.H35 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 2.001988.000.00.00.H35 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp