CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005384.000.00.00.H35 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
2 2.002157.000.00.00.H35 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức
3 2.000422.000.00.00.H35 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng