CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 T-LAC-273924-TT Thẩm định các phương án giá Sở Tài Chính Quản lý giá
2 T-LAC-273923-TT Thủ tục: Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Sở Tài Chính Quản lý giá
3 1.007623.000.00.00.H35 Thủ tục: Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Sở Tài Chính Tài chính doanh nghiệp
4 T-LAC-273922-TT Hiệp thương giá do bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) Sở Tài Chính Quản lý giá
5 T-LAC-273921-TT Hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) Sở Tài Chính Quản lý giá
6 T-LAC-273920-TT Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) Sở Tài Chính Quản lý giá
7 1.006218.000.00.00.H35 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Sở Tài Chính Quản lý công sản
8 1.005437.000.00.00.H35 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Sở Tài Chính Quản lý công sản
9 1.005435.000.00.00.H35 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài Chính Quản lý công sản
10 1.005434.000.00.00.H35 Mua quyển hóa đơn Sở Tài Chính Quản lý công sản
11 1.005419.000.00.00.H35 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài Chính Quản lý công sản
12 1.005429.000.00.00.H35 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài Chính Quản lý công sản
13 1.006220.000.00.00.H35 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Sở Tài Chính Quản lý công sản
14 1.005392.000.00.00.H35 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Tài Chính Công chức, viên chức
15 1.006219.000.00.00.H35 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Sở Tài Chính Quản lý công sản