CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 43 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003118.000.00.00.H35 Thành lập Hội công chứng viên Công chứng
2 2.002193.000.00.00.H35 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước TP
3 1.005136.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
4 2.000592.000.00.00.H35 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
5 2.001225.000.00.00.H35 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản TP
6 2.002192.000.00.00.H35 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước TP
7 1.003160.000.00.00.H35 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
8 2.002036.000.00.00.H35 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
9 2.002191.000.00.00.H35 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước TP
10 2.000635.000.00.00.H35 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
11 1.003179.000.00.00.H35 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
12 2.002038.000.00.00.H35 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
13 1.001647.000.00.00.H35 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng
14 2.000587.000.00.00.H35 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
15 2.002039.000.00.00.H35 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch