CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 107 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003118.000.00.00.H35 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp Công chứng
2 2.002139.000.00.00.H35 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản TP
3 2.002193.000.00.00.H35 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước TP
4 1.005136.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch
5 1.001233.000.00.00.H35 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
6 2.000592.000.00.00.H35 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
7 2.001225.000.00.00.H35 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản TP
8 2.002192.000.00.00.H35 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước TP
9 1.003160.000.00.00.H35 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư pháp Nuôi con nuôi
10 2.002036.000.00.00.H35 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch
11 2.000596.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
12 2.002191.000.00.00.H35 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước TP
13 2.000635.000.00.00.H35 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch
14 1.003179.000.00.00.H35 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Nuôi con nuôi
15 2.000743.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư pháp Công chứng