CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002139.000.00.00.H35 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản TP
2 2.000743.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng
3 2.000568.000.00.00.H35 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
4 1.000390.000.00.00.H35 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
5 1.000404.000.00.00.H35 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
6 2.000758.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng
7 1.001600.000.00.00.H35 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
8 1.001248.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại
9 1.000426.000.00.00.H35 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
10 2.000823.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
11 2.000766.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng
12 1.001842.000.00.00.H35 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
13 1.000588.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật
14 2.001807.000.00.00.H35 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản TP
15 2.002047.000.00.00.H35 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại