CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 30 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.009386.000.00.00.H35 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Báo chí
2 1.003384.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 1.003659.000.00.00.H35 Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông Tin Và Truyền Thông Bưu chính
4 2.001765.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 1.005442.000.00.00.H35 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông Tin Và Truyền Thông Bưu chính
6 1.004379.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông Tin Và Truyền Thông Bưu chính
7 2.001766.000.00.00.H35 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8 1.000067.000.00.00.H35 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên (địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9 1.000073.000.00.00.H35 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 2.001666.000.00.00.H35 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 2.001681.000.00.00.H35 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
12 2.001684.000.00.00.H35 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 2.001087.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 2.001091.000.00.00.H35 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 1.003483.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản