CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003384.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
2 2.001765.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 1.005442.000.00.00.H35 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
4 1.004379.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
5 2.001766.000.00.00.H35 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
6 1.003483.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất Bản
7 2.001564.000.00.00.H35 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất Bản
8 1.003729.000.00.00.H35 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (địa phương) Xuất Bản
9 2.001744.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản
10 1.003725.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành
11 1.004153.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản
12 2.001584.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (địa phương) Xuất Bản
13 1.003114.000.00.00.H35 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản