CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005394.000.00.00.H35 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Thông Tin Và Truyền Thông Công chức, viên chức
2 2.001594.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành