CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.009374.000.00.00.H35 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Báo chí
2 1.004470.000.00.00.H35 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông Tin Và Truyền Thông Bưu chính
3 2.001171.000.00.00.H35 cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Báo chí
4 1.005452.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 2.001098.000.00.00.H35 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
6 1.010902.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông Tin Và Truyền Thông Bưu chính
7 1.003868.000.00.00.H35 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản