CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 53 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004528.000.00.00.H35 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch
2 1.001671.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
3 1.001704.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
4 1.009399.000.00.00.H35 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn
5 1.003793.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa
6 1.009403.000.00.00.H35 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn
7 1.001407.000.00.00.H35 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình
8 1.001182.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
9 1.001809.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
10 1.003838.000.00.00.H35 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hóa
11 1.003035.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Điện ảnh
12 2.001591.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản văn hóa
13 1.001755.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
14 1.003275.000.00.00.H35 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Du lịch
15 1.000454.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình