CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 29 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001628.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
2 1.001229.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
3 1.001211.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
4 1.005441.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình
5 1.001191.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
6 1.001147.000.00.00.H35 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
7 1.003717.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
8 1.003784.000.00.00.H35 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
9 1.001833.000.00.00.H35 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
10 1.001738.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm
11 1.004628.000.00.00.H35 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch
12 1.004623.000.00.00.H35 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch
13 1.003901.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
14 1.004614.000.00.00.H35 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
15 1.004723.000.00.00.H35 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Lữ hành