CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 49 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001806.000.00.00.H35 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
2 2.000051.000.00.00.H35 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội
3 1.010588.000.00.00.H35 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
4 2.000027.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
5 2.002028.000.00.00.H35 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Quản lý lao động ngoài nước
6 1.009811.000.00.00.H35 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Việc làm
7 1.000091.000.00.00.H35 Thủ tục “Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội
8 2.000025.000.00.00.H35 Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội
9 2.000632.000.00.00.H35 Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
10 2.001949.000.00.00.H35 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Lao động tiền lương
11 1.001881.000.00.00.H35 “Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động” Việc làm
12 1.005218.000.00.00.H35 Thủ tục Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
13 1.001978.000.00.00.H35 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
14 2.000219.000.00.00.H35 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm
15 2.001953.000.00.00.H35 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm