CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 171 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003748.000.00.00.H35 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
2 1.003773.000.00.00.H35 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
3 1.003644.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
4 1.001077.000.00.00.H35 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
5 1.001846.000.00.00.H35 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
6 1.003531.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
7 1.003516.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
8 1.003787.000.00.00.H35 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
9 1.006422.000.00.00.H35 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở y tế Y tế Dự phòng
10 2.001191.000.00.00.H35 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt Sở y tế An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
11 1.001884.000.00.00.H35 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
12 1.002867.000.00.00.H35 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường Sở y tế An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
13 1.002952.000.00.00.H35 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Sở y tế Dược phẩm
14 1.003709.000.00.00.H35 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh
15 1.003547.000.00.00.H35 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở y tế Khám bệnh, chữa bệnh